Κατοικίες
Κάτοψη
Λεπτομέρειες
KATOIKIA A
275 m2 • 4 Υ/Δ • €1.000.000
περισσότερες πληροφορίες

 

KATOIKIA B
SOLD

 

KATOIKIA Γ1
SOLD

KATOIKIA Γ2
SOLD  

Κάτοψη
Λεπτομέρειες
KATOIKIA A
214 m2 • 4 Υ/Δ • €500.000
περισσότερες πληροφορίες

KATOIKIA B1
SOLD

 

KATOIKIA Γ
226 m2 • 4 Υ/Δ • €500.000
περισσότερες πληροφορίες

KATOIKIA Δ1
SOLD

KATOIKIA Δ2
SOLD

KATOIKIA Ε
206 m2 • 5 Υ/Δ • €500.000
περισσότερες πληροφορίες