Κατοικίες
Κάτοψη
Λεπτομέρειες
KATOIKIA A
275 m2 • 4 Υ/Δ • €1.180.000
περισσότερες πληροφορίες

 

KATOIKIA B
SOLD

 

KATOIKIA Γ1
SOLD

KATOIKIA Γ2
SOLD  

Κάτοψη
Λεπτομέρειες

KATOIKIA A
SOLD

KATOIKIA B1
SOLD

 

KATOIKIA Γ
226 m2 • 4 Υ/Δ • €800.000
περισσότερες πληροφορίες

KATOIKIA Δ1
SOLD

KATOIKIA Δ2
SOLD

KATOIKIA Ε
SOLD